top of page

Kreativitet & Læring +

Den Kreative Skole


Hvordan kan vi skabe en skole, der på én gang er inkluderende og fagligt udfordrende, og som giver alle elever plads til både fordybelse og begejstring?

  

De to bøger peger begge på kreativitet som en nøgle til at skabe et skoleliv, hvor faglighed og læringslyst får lov til at folde sig ud. Bøgerne beskriver både teorier og konkrete værktøjer og undervisningsforløb, der forbinder det logisk-begrebslige og det æstetisk-kreative i overensstemmelse med nyere forskningsteorier om læring.

Bøgerne kan anvendes af lærere, som ønsker at arbejde konkret og målrettet med æstetiske læreprocesser – i fag som dansk, matematik, engelsk, historie m.v. Der anvises metoder og strategier til, hvordan æstetik og didaktik kan spille sammen i konkret faglig læring i forbindelse med undervisning i grundskolen. 

bottom of page